กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด

กิจกรรมสำหรับบุคลากร/บุคคลภายนอก
PSU Train The Trainer : Design Thinking for Educators
26/05/2565 - 27/05/2565
จำนวนรับสมัคร 50 คน
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
Startup Thailand League 2022
01/04/2565 - 30/05/2565
จำนวนรับสมัคร 100 คน
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

03/05/2565  อื่น ๆ 12

P-SEDA AGENDA
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565

09 เมษายน 2565
กิจกรรม Pitching คัดเลือกผู้ประกอบการ
โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 2
แผนงาน P1 : Entrepreneurial Ecosystem Development

22,29 ... (อ่านต่อ)

19/04/2565  อื่น ๆ 12

กิจกรรม Entrepreneurship Course การบรรยายครั้งที่ 6 หัวข้อบรรยาย "เทคนิคการ Pitching สำหรับผู้ประกอบการ"ภายใต้โครงการ นักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ New Gen Technopreneur ... (อ่านต่อ)

ทุนสำหรับนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ในการเริ่มต้นธุรกิจ Startup ส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมสมัครโปรแกรม Ideation Incentive Program ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2565 (TED Youth Startup 2022) วงเงินสนับสนุน ... (อ่านต่อ)

กิจกรรมนักศึกษา

18/04/2565  อื่น ๆ 7

กิจกรรมหลักสูตร Entrepreneurship program ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมการเกษตร ในโครงการการพัฒนานักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร หัวข้ออบรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ... (อ่านต่อ)

18/04/2565  อื่น ๆ 11

กิจกรรม Show Case ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 13 ผลิตภัณฑ์ ในงาน STSP New Platform Showcase

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ ... (อ่านต่อ)

โครงการ“เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” ครั้งที่ 9 รอบระดับภูมิภาคภาคใต้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 22 ทีมจาก 4 ... (อ่านต่อ)

ติดต่อสอบถาม

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา ม.อ.

อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC ) ชั้น 13
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7428-9351
อีเมลล์ psuseda@gmail.com
Facebook www.facebook.com/psuseda
ลานถนนคนเดินนักศึกษา ม.อ. (PSU Biz Mall)
Facebook www.facebook.com/PSUBizmall
ศูนย์การเรียนรู้ทางธุรกิจสำหรับนักศึกษา (Biztime)
Facebook www.facebook.com/psustudentbizpark
น้ำดื่ม PSU
Facebook www.facebook.com/น้ำดื่มpsu-PSU Drinking Water