กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SME และ STARTUP กับกิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2566" ... (อ่านต่อ)

กลับมาอีกครั้งสำหรับ ทุนสำหรับนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ... (อ่านต่อ)

16/08/2565  อื่น ๆ 61

P-SEDA AGENDA กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2565

5 สิงหาคม 2565
โครงการ Startup Thailand League : Demo Day 2022

6 – 7 สิงหาคม 2565
โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10 (Research to Market-R2M#10) รอบ Boot Camp มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8 - 11 ... (อ่านต่อ)

กิจกรรมนักศึกษา

24/07/2565  อื่น ๆ 88

โครงการ PSU Train the Trainer 2022 หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบนวัตกรรมด้วยเครื่องมือ LEAN CANVAS

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (P-SEDA) ... (อ่านต่อ)

ขอแสดงความยินดีทั้ง 4 ทีมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ผ่านเข้ารอบและได้รับทุนสนับสนุน 25,000 บาท ในการพัฒนาผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบในโครงการ Startup Thailand League 2022 ... (อ่านต่อ)

24/07/2565  อื่น ๆ 72

กิจกรรมนำเสนอผลงานในรอบภูมิภาค ภาคใต้ในโครงการ Startup Thailand League 2022
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย ... (อ่านต่อ)

ติดต่อสอบถาม

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา ม.อ.

อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC ) ชั้น 13
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7428-9351
อีเมลล์ psuseda@gmail.com
Facebook www.facebook.com/psuseda
ลานถนนคนเดินนักศึกษา ม.อ. (PSU Biz Mall)
Facebook www.facebook.com/PSUBizmall
ศูนย์การเรียนรู้ทางธุรกิจสำหรับนักศึกษา (Biztime)
Facebook www.facebook.com/psustudentbizpark
น้ำดื่ม PSU
Facebook www.facebook.com/น้ำดื่มpsu-PSU Drinking Water