กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด

กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
MEA Hackathon for Smart Energy 2021
02/05/2564 - 03/05/2564
จ.สงขลา
จำนวนรับสมัคร 100 คน
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ “การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่” (Entrepreneurial ... (อ่านต่อ)

15/01/2564  อื่น ๆ 44

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ “การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่” (Entrepreneurial ... (อ่านต่อ)

15/01/2564  อื่น ๆ 68

เมื่อวันนี้ 25-27 พฤศจิกายน 2563 และ 5-6 ธันวาคม 2563 สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ ... (อ่านต่อ)

ติดต่อสอบถาม

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา ม.อ.

อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC ) ชั้น 13
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7428-9351
อีเมลล์ psuseda@gmail.com
Facebook www.facebook.com/psuseda
ลานถนนคนเดินนักศึกษา ม.อ. (PSU Biz Mall)
Facebook www.facebook.com/PSUBizmall
ศูนย์การเรียนรู้ทางธุรกิจสำหรับนักศึกษา (Biztime)
Facebook www.facebook.com/psustudentbizpark
น้ำดื่ม PSU
Facebook www.facebook.com/น้ำดื่มpsu-PSU Drinking Water