กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SME, STARTUP อาจารย์และนักวิจัยที่สนใจเข้ารับฟังการเปิดตัว Regional Innovation Business Platform ... (อ่านต่อ)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมลงทุนธุรกิจด้านยางพารา เข้าร่วมงาน Rubber Innovation Matching Day นำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการจับคู่ธุรกิจ ภายใต้โครงการ Natural Rubber Startup Acceleration Program: Batch 3 ... (อ่านต่อ)

กิจกรรมนักศึกษา

08/11/2566  อื่น ๆ 22

เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ AgTech AI Consortium พื้นที่ภาคใต้ ... (อ่านต่อ)

08/11/2566  อื่น ๆ 20

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 P-SEDA สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ... (อ่านต่อ)

16/10/2566  อื่น ๆ 27

การแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ... (อ่านต่อ)

ติดต่อสอบถาม

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา ม.อ.

อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC ) ชั้น 13
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7428-9351
อีเมลล์ psuseda@gmail.com
Facebook www.facebook.com/psuseda
ลานถนนคนเดินนักศึกษา ม.อ. (PSU Biz Mall)
Facebook www.facebook.com/PSUBizmall
ศูนย์การเรียนรู้ทางธุรกิจสำหรับนักศึกษา (Biztime)
Facebook www.facebook.com/psustudentbizpark
น้ำดื่ม PSU
Facebook www.facebook.com/น้ำดื่มpsu-PSU Drinking Water