กิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
MEA Hackathon for Smart Energy 2021
02/05/2564 - 03/05/2564
จ.สงขลา
เหลือเพียง 21 วัน
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
Startup Thailand League 2021
05/03/2564 - 07/03/2564
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
โครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development)
25/11/2563 - 06/12/2563
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
PSU Startup Thailand League 2020
01/07/2563 - 04/07/2563
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
PSU Startup Idea Challenge 2020
03/04/2563 - 05/04/2563
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 200 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
โครงการ Inspiration and Design Thinking 2020
07/03/2563 - 28/03/2563
จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อของแต่ละวิทยาเขต
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 500 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับบุคลากร/บุคคลภายนอก
IDE Workshop 2020
28/02/2563
ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทเขตหาดใหญ่
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 30 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
Rapid Prototype for Innovation Product
28/02/2563
ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทเขตหาดใหญ่
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10 Research to Market 2020 (R2M)
19/10/2562 - 20/10/2562
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 200 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
Workshop for Energy and Presentation
31/08/2562
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 50 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
STSP Health and Wellness Pitching
13/07/2562
ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 CentralFestival Hatyai อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน