กิจกรรมสำหรับบุคลากร บุคคลภายนอก

กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
โครงการ NATURAL RUBBER STARTUP Acceleration Program : Batch3
10/08/2566 - 11/08/2566
กรุงเทพมหานคร
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรม AgTech AI Hackathon 2023
01/07/2566 - 02/07/2566
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับบุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
BCG model ในโครงการ Youth in Charge
23/07/2565
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับบุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับบุคลากร/บุคคลภายนอก
PSU Train The Trainer : Design Thinking for Educators
26/05/2565 - 27/05/2565
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 50 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
โครงการ Business Brotherhood 2022 ทุนสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาท/ทีม
01/02/2565 - 31/10/2565
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
STSP New Platform Showcase 13 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (P1)
25/11/2564
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 500 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
Startup talk “เป็ดไทยสู้ภัย”
05/11/2564
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 300 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
“เส้นทางสู่การเป็น Startup”
04/10/2564
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 300 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
Startup By PSU & RUTS with Demo Day Startup Thailand League 2021
04/10/2564
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 300 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
“หลักการของกระบวนการ Design Thinking” โดย ดร.หลุยส์ คริสธานินทร์
21/07/2564
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 300 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
MEA Hackathon for Smart Energy 2021
03/07/2564 - 04/07/2564
จ.สงขลา
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
โครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development)
25/11/2563 - 06/12/2563
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับบุคลากร/บุคคลภายนอก
IDE Workshop 2020
28/02/2563
ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทเขตหาดใหญ่
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 30 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
STSP Health and Wellness Pitching
13/07/2562
ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 CentralFestival Hatyai อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน