กิจกรรมสำหรับบุคลากร บุคคลภายนอก

กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
MEA Hackathon for Smart Energy 2021
02/05/2564 - 03/05/2564
จ.สงขลา
เหลือเพียง 21 วัน
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
โครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development)
25/11/2563 - 06/12/2563
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับบุคลากร/บุคคลภายนอก
IDE Workshop 2020
28/02/2563
ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทเขตหาดใหญ่
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 30 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
STSP Health and Wellness Pitching
13/07/2562
ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 CentralFestival Hatyai อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน