กิจกรรมสำหรับนักศึกษา

กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
Experiential Learning Program รุ่นที่ 2 (ELP Program #2)
11/05/2567 - 12/05/2567
Bootcamp PSU : อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 50 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
Startup Thailand League 2024
28/03/2567 - 29/02/2567
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
โครงการปั้นนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการนวัตกรรม
27/01/2567 - 28/01/2567
Boot Camp ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
โครงการ PSUSP Young Entrepreneur ปั้นนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการนวัตกรรม
23/09/2566 - 31/12/2566
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
โครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 11 (Research to Market - R2M#11)
01/09/2566 - 03/09/2566
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
โครงการ NATURAL RUBBER STARTUP Acceleration Program : Batch3
10/08/2566 - 11/08/2566
กรุงเทพมหานคร
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรม AgTech AI Hackathon 2023
01/07/2566 - 02/07/2566
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
โครงการ Startup Thailand League 2023
01/04/2566 - 31/05/2566
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
โครงการ Experiential Learning Program (ELP Program)
25/03/2566 - 26/03/2566
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 50 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
โครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10 (Research to Market - R2M#10)
06/08/2565 - 07/08/2565
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 200 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
BCG model ในโครงการ Youth in Charge
23/07/2565
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
Smart Natural Rubber Hackathon
09/07/2565 - 10/07/2565
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 200 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
Startup Thailand League 2022
01/04/2565 - 30/05/2565
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
โครงการ Business Brotherhood 2022 ทุนสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาท/ทีม
01/02/2565 - 31/10/2565
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
STSP New Platform Showcase 13 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (P1)
25/11/2564
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 500 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
Startup talk “เป็ดไทยสู้ภัย”
05/11/2564
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 300 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
“เส้นทางสู่การเป็น Startup”
04/10/2564
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 300 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
Startup By PSU & RUTS with Demo Day Startup Thailand League 2021
04/10/2564
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 300 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
“หลักการของกระบวนการ Design Thinking” โดย ดร.หลุยส์ คริสธานินทร์
21/07/2564
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 300 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
MEA Hackathon for Smart Energy 2021
03/07/2564 - 04/07/2564
จ.สงขลา
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
Startup Thailand League 2021
05/03/2564 - 07/03/2564
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
โครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development)
25/11/2563 - 06/12/2563
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
PSU Startup Thailand League 2020
01/07/2563 - 04/07/2563
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
PSU Startup Idea Challenge 2020
03/04/2563 - 05/04/2563
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 200 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
โครงการ Inspiration and Design Thinking 2020
07/03/2563 - 28/03/2563
จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อของแต่ละวิทยาเขต
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 500 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
Rapid Prototype for Innovation Product
28/02/2563
ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทเขตหาดใหญ่
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10 Research to Market 2020 (R2M)
19/10/2562 - 20/10/2562
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 200 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
Workshop for Energy and Presentation
31/08/2562
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 50 คน
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
STSP Health and Wellness Pitching
13/07/2562
ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 CentralFestival Hatyai อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับสมัคร 100 คน