กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด

กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก
BCG model ในโครงการ Youth in Charge
23/07/2565
จำนวนรับสมัคร 100 คน
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมสำหรับบุคลากร/บุคคลภายนอก
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

02/06/2565  อื่น ๆ 80

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขต เข้าร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพ ... (อ่านต่อ)

03/05/2565  อื่น ๆ 26

P-SEDA AGENDA
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565

09 เมษายน 2565
กิจกรรม Pitching คัดเลือกผู้ประกอบการ
โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 2
แผนงาน P1 : Entrepreneurial Ecosystem Development

22,29 ... (อ่านต่อ)

19/04/2565  อื่น ๆ 28

กิจกรรม Entrepreneurship Course การบรรยายครั้งที่ 6 หัวข้อบรรยาย "เทคนิคการ Pitching สำหรับผู้ประกอบการ"ภายใต้โครงการ นักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ New Gen Technopreneur ... (อ่านต่อ)

กิจกรรมนักศึกษา

02/06/2565  อื่น ๆ 19

PSU Train the Trainer : Design Thinking for Educators

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (P-SEDA) ได้ดำเนินการจัดโครงการ PSU Train the Trainer หัวข้อ “Design Thinking for Educators ... (อ่านต่อ)

02/06/2565  อื่น ๆ 18

กิจกรรมหลักสูตร Entrepreneurship program ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมการเกษตร ในพัฒนาทักษะนักศึกษา จุดประกายการเป็นผู้ประกอบการเส้นทางสู่ Barista and Bakery คณะอุตสาหกรรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง ... (อ่านต่อ)

02/06/2565  อื่น ๆ 14

กิจกรรม Entrepreneurship Course ครั้งที่ 6 (T2 : Entrepreneurial Scale - up platform ภาคใต้) 
หัวข้อบรรยาย "เทคนิคการ Pitching สำหรับผู้ประกอบการ"

วันที่ 22 เมษายน 2565 เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ... (อ่านต่อ)

ติดต่อสอบถาม

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา ม.อ.

อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC ) ชั้น 13
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7428-9351
อีเมลล์ psuseda@gmail.com
Facebook www.facebook.com/psuseda
ลานถนนคนเดินนักศึกษา ม.อ. (PSU Biz Mall)
Facebook www.facebook.com/PSUBizmall
ศูนย์การเรียนรู้ทางธุรกิจสำหรับนักศึกษา (Biztime)
Facebook www.facebook.com/psustudentbizpark
น้ำดื่ม PSU
Facebook www.facebook.com/น้ำดื่มpsu-PSU Drinking Water