อื่น ๆ

Facebook Fanpage ที่ดูแลและให้บริการโดย P-SEDA

P-SEDA
www.facebook.com/psuseda

ลานถนนคนเดินนักศึกษา ม.อ. (PSU Bizmall)
www.facebook.com/PSUBizmall
เปิดให้บริการ : ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี 
ตั้งแต่เวลา : 15:30 - 21:30 น.
ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ติดต่อสอบถาม : 074-289358 , 089-7338789

ศูนย์การเรียนรู้ทางธุรกิจสำหรับนักศึกษา ... (อ่านต่อ)

07/11/2562   lakana.w   754